DEF-V.1
Sản phẩm mới: Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel DEF-V.1

Hội chợ công nghệ Techmart Hà Nội 2012 (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tham quan các sản phẩm

Hội chợ công nghệ Techmart Quảng Ninh 2010, giới thiệu công nghệ phục hồi trục khuỷu, blog động cơ xe cơ giới và các sản phẩm mài mòn khác

Hàng năm công ty tham gia các hội chợ công nghệ, các buổi thảo luận chuyên ngành vật liệu và nhiều chương trình khác trên toàn miền bắc.

Hội chợ công nghệ và thiết bị Techmart 2006 Hòa Bình

Dịch vụ khoa học “Thử nghiệm đánh giá tính năng và độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết”.

Công nghệ phun phủ kim loại.

Hội chợ thiết bị và công nghệ Techmart Quảng Ninh 2010

Dịch vụ khoa học “Thử nghiệm đánh giá tính năng và độ bền của vật liệu, máy móc chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết”.

Công nghệ phun phủ kim loại.