DEF-V.1
Sản phẩm mới: Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel DEF-V.1

THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ

 
Thử nghiệm đánh giá

Giới thiệu

Các vật liệu hay sản phẩm máy móc thiết bị được thử nghiệm trong các tủ khí hậu nhân tạo ở các chế độ thử khác nhau (phun mưa, tạo nhiệt ẩm theo chu kỳ, chiếu tia tử ngoại UV, chiếu tia tử ngoại UV kết hợp nhiệt ẩm, chiếu ánh sáng xenon kết hợp phun mưa, phun mù muối, gia tốc ăn mòn theo chu kỳ, phun bụi, khí ozone, sốc nhiệt theo chu kỳ). Trong các thử nghiệm này, các yếu tố đặc trưng cho các mức độ khắc nghiệt của khí hậu hay các môi trường làm việc công nghiệp đặc thù đều được tăng cao hơn mức bình thường như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ tử ngoại UV, khí thải, nồng độ các chất xâm thực, nồng độ bụi các loại, nồng độ khí ozone ... Bằng cách tiến hành thử nghiệm theo các chu kỳ liên tục tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành (TCVN, ISO, EN, ASTM, BS, JIS, DIN, ΓOCT …), các tính năng của sản phẩm, vật liệu (Cơ, lý, hóa ) có sự thay đổi, qua đó, chúng ta sẽ đánh giá nhanh được độ bền của chúng.

 

Phân loại các dạng thử nghiệm gia tốc


1. Các thử nghiệm quan sát

So sánh độ bền giữa các thành phần và tính chất của cùng họ vật liệu.

So sánh mức độ khắc nghiệt giữa các điều kiện môi trường khai thác.

Tiến hành các thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ.

 

2. Dự đoán sự thay đổi độ bền của vật liệu trong các môi trường làm việc

Xác định độ bền của các vật liệu và sản phẩm trong những môi trường khai thác định trước.

Xác định vật liệu sản phẩm tối ưu nhất thích hợp với môi trường làm việc.

Đánh giá hiệu quả thu được sau khi tiến hành một thay đổi cải tiến nào đó trong công nghệ

sản xuất.

Giải thích nguyên nhân phá hủy của vật liệu sản phẩm trong môi trường làm việc.

 

3. Nghiên cứu các quy luật phá huỷ của vật liệu, sản phẩm

Hệ thống các tủ khí hậu nhân tạo được trang bị đồng bộ, chế tạo theo các tiêu chuẩn Châu Âu. Ngoài ra, để phục vụ cho các mục đích thử nghiệm khác nhau, cơ sở nghiên cứu đa ngành của chúng tôi, với nhiều trang thiết bị hiện đại, có khả năng đo đạc và đánh giá tính chất của nhiều loại sản phẩm: kim loại, vật liệu composite, vât liệu polymer (sơn, nhựa, cao su), gốm, gỗ, giấy, vải ...